ประเทศจีน โรงภาพยนตร์ 5D ผู้ผลิต
กว่างโจว Shuqee ดิจิตอลเทค จำกัด

โรงงานผลิตภาพยนตร์ระดับมืออาชีพ 4D / 5D / 6D / 7D ในประเทศจีน

แผนผังเว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

โรงภาพยนตร์ 5D
โรงภาพยนตร์ 4 มิติ
โรงภาพยนตร์ 7D
ระบบโฮมซีเนม่า
โรงละคร Flying
โรงภาพยนตร์ที่นั่ง
เก้าอี้โรงละครเคลื่อนที่
โรงภาพยนตร์ 6D
ระบบ Cinema 3D
ระบบ Cinema 4D
โรงภาพยนตร์ 9D
Mobile 5D Cinema
เครื่องจำลอง 5D
ระบบภาพยนตร์ 5D
ระบบภาพยนตร์ 7D
โรงละคร XD
โรงภาพยนตร์โดม
โรงภาพยนตร์สั่นสะเทือนเสียง
รายละเอียดการติดต่อ